Strada Nuova

Privacy statement

DB+

Privacy statement

PRIVACY EN COOKIE POLICY STRADA NUOVA

Wij vinden privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die aan ons worden verstrekt en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
·Je persoonsgegevens die wij ontvangen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy en cookie policy;
·Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
·Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
·Technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
·Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
·Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Je gegevens worden door Strada Nuova verwerkt voor de volgende doeleinden:
·Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
·Analyse in de werking van onze website. Zie hiervoor bij cookies.
Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:
·e-mailadres;
·leeftijd
·woonplaats.
VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

COOKIES

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maakt de website van Strada Nuova gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek bijgehouden. Cookies worden ingezet om te onderzoeken hoe we de website kunnen optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker kunnen maken. De website van Strada Nuova maakt gebruik van een SESSION cookie. Dit cookie is onmisbaar voor het gebruik van de website. De naam van de cookies bestaat uit 32 willekeurige tekens. Het cookie wordt automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.
Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Beheer je cookies

Het al dan niet accepteren van cookies kan je instellen in je browser. Ook kan je cookies achteraf verwijderen en aangeven dat je in het vervolg geen cookies meer wenst van een specifieke of van alle websites. Je kunt apart aangeven of je alleen de third party cookies wilt weigeren of alle cookies wilt blokkeren. In dat laatste geval zullen sommige sites minder goed of niet meer functioneren. Voor een instructie hoe je de cookie-instellingen in je browser kunt aanpassen verwijzen wij je graag door naar CIVIC (Engelstalig) of de Consumentenbond (Nederlandstalig).

BEVEILIGING

Wij hebben passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
·Alle personen die namens Strada Nuova van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
·We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
·We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
·Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

KLACHTEN
Strada Nuova is verantwoordelijk voor de verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen over ons Privacy en cookie policy hebt en contact met ons wenst op te nemen kan dit via:
Strada Nuova
Eendrachtpark 27
1402 RK Bussum

Ons adres

Eendrachtpark 27
1402 RK Bussum

Contact met ons

Zoom consult

Vraag aan via het contact formulier.